Rozdíl mezi Cloudem a SaaSem

 • SaaS - Software as a Service = Software prodávaný jako předplatné. Pravidelně platíte, software vám slouží. 
 • Cloud – Fyzický hardware na straně poskytovatele. Jeden, ale většinou více, propojených serverů. Pomocí speciálních softwarů se na serverech vytváří virtuální prostředí, kde může běžet libovolný software. 

Rozdíl mezi Cloudem a SaaSem je veliký. SaaS je většinou provozován na Cloudu. Cloud je hromada propojených počítačů. Software, pro lepší představu virtuální Windows, nemusí vůbec vědět, na kterém z konkrétních počítačů vlastně běží, kde jsou uložena data, kde je paměť a kde CPU. Poskytovatel cloudu zabezpečuje, aby měl software vždy dostatek prostředků. Pokud s tím software dokáže pracovat, je možné za chodu navýšit/ponížit prostředky v případě špiček. 

SaaS je software, běžící na cloudu. Využívající prostředky cloudu. Teoreticky by mohl běžet i na vlastním serveru, ale pokud by byl produkt úspěšný, tak by v budoucnu stejně přešel na cloud. Respektive k jednomu serveru by se přidal další a další a cloud by z toho vznikl. 

Pokud software sedí na cloudu, ještě nutně nemusí být SaaS. Aby ze softwaru mohl vzniknout SaaS musí tam být prvek předplatného. Je to tedy spojení softwaru a marketingové strategie. Pokud bude na cloudu software a bude se prodávat jako licence + poplatek za cloud. Jedná se stále o krabicový, nikoliv SaaS software. Dobrým příkladem jsou například virtuální Windows. Potřebujete cloud, kde vytvoříte virtuál a licenci k Windows. Ta může být krabicová.  

SaaS: 

 • Software běží většinou v Cloudu, takže je k němu možno přistoupit odkudkoliv z celého světa (podmínkou je internetové připojení). 
 • Software je vždy aktuální. 
 • Poplatky za licence jdou přímo do nákladů a jsou. 
 • Pokud přestanete platit, tak jste odpojeni a nemáte nic.  
 • Příklad SaaS modelu je Google, Microsoft Office 365, Spotify, ... 

Cloud 

 • Nemusíte se starat o IT. O infrastrukturu, bezpečnost a zálohování se stará poskytovatel. 
 • Zřízení je často otázkou pár minut. 
 • Variabilní hardware. Navyšujete podle potřeby. 
 • Minimální počáteční náklady. Porovnejte s tím, co by stál například nový server stejných kvalit. 
 • Podpora 24/7 
 • Příklady cloudu Amazon, Algotech, Microsoft azure, Google cloud, ...